මුල් පිටුව

මුල් පිටුව
මෙම බ්ලොග් අඩවියේ අරමුණ ලාංකීය නූතන කවිය උදෙසා පුනර්ජීවනයක් ලබා දුන් කොළඹ කවිය පිළිබදව අපගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් සිංහල වෙබ් අවකාශය තුළ නව කියවීමක්, සංවාදයක් ඇති කිරීමයි. මෙය කිසිදු ආකාරයේ ශාස්ත්‍රීය කටයුත්තක් නොවන අතර කොළඹ කවි රසවිදීමට කැමති රසවතුන් උදෙසා අප්‍රකට කොළඹ කවි කියවීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම අපගේ ප්‍රාථමික උවමනාවයි. ඒ පිළිබද සංවාදය කියවන ඔබට බාරය. .

Tuesday, October 2, 2012

කාසිය නිසා හෙතෙමේ නැවතුම් නැතුව සෙලවේ

කාසි 


මහරජුනගෙ මෙන්ම -නිවට කැත යදියන ගෙද 
පහස ලබනා එකියකි -කාසිය යනු ඇගේ නම 

කාසියක ඇත්තේ- මුහුණු එක නැතහොත් දෙක 
එහෙත් අත් දහයකි -කකුල් කෝටියකටත් වැඩිය 

සුන්දර සුරපුරය- මෙන් රුදුරු අවපුරයද 
කාසියක මැද්දෙන් -එක්වර බැලිය හැකි වේ 

මිනිසා විසින් ලොව -සොලවනු ලැබේ ඉදහිට 
කාසිය නිසා හෙතෙමේ -නැවතුම් නැතුව සෙලවේ 

බල්ල්ලොත් නොකන මුත් -කාසිය නිසා මිනිසකු 
බල්ලකු වීම සදහා වැඩි කාලයක් නොයැවේ 

කාසි සෑදෙන්නේ- රනින් රිදියෙන් තඹයෙන්  
කරදාසියෙන් හෝ නොව -දහදියෙනි මිනිසුන්ගේ 

උදුගොඩ නවරත්න 1 comment:

  1. සිතයි නම් මිනිසුන් මිනිසත් කමෙහි අගේ
    බල්ලට යයි අද ඇති කාසියෙහි අගේ්

    ReplyDelete